Српски језик

ПРВИ    ДРУГИ    ТРЕЋИ    ЧЕТВРТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Свети Сава-Сања Младеновић

Slovo A

Листић за употребу тачке -Сања Вучковић

Листић,Слагање речи -Сања Вучковић

Слово А- Звонко учитељ

Како би то стајало -Ј.Ј. Змај-Софија Радојчин

Писана слова ђ и ћ-obrada-Софија Радојчин

Стваралачки диктат , 1. разред -Софија Радојчин

Вежбање писаних слова -Сања Вучковић

Бојанака-воз 1. разред-Дејана Ковачевић

Бојанака-стонога 1. разред- Дејана Ковачевић

Бојанка -брод 1. разред-ДејанаКовачевић

Бојанка-птица 1. разред-Дејана Ковачевић

Бојанка-робот 1. разред -Дејана Ковачевић

Српски језик -Голуб и пчела -Тања Рељић

Српски језик-Ко.шта.где.како1.разред-Тања Рељић

Српски језик-Пета група слова-Тања Рељић

Српски језик -Трећа група слова-Тања Рељић

Српски језик -Учимо да читамо прва и друга група слова-Тања Рељић

Српски језик -Четврта група слова-Тања Рељић

Разумевање прочитаног -Први разред -Снежана Ковачевић

Деда и репа-разлике-Звонко Јелисић

Његово величанство велико слово -1.разред-Зоран Гамбироза

Његово величанство велико слово -1.разред-Зоран Гамбироза

Исправи штампарске грешке 1.-Биљана Миљковић

Вежбање писања реченица -1. разред -Биљана Миљковић

ИШЛИ СМО У АФРИКУ-Дејан Јовановић

Писана слова -вежбање-Биљана Миљковић

Писана слова Н,Љ,Њ-Биљана Миљковић

Покажи шта знаш-Биљана Миљковић

Свети Сава ,школска слава-1. разред-Анка Рашић pp

Славујак, народна песма пп

ПРИПРЕМА ЗА НЕПОСРЕДНИ РАД-Слађана Ђокић

Текст- Зец и вук-Снежана Цветиновић

Штампана слова ц,џ,ф-Биљана Миљковић

„Нема за мачке школа“, Г.Витез-припрема-Андријана Петровић

Милионер-српски 1 -Гордана Кутлачић

Сабирање и одузимање до 20 -1.-Покорнић Славица

Врста речи и служба речи у реченици -ниво а 1. разред -Љиљана Вицовић

-Препиши правилно- 1. разред-Елнеса Ганевић

-Умањено-увећано,рима,речи са сл.значењем,потврдне-одричне реченице-1. разред-Елнеса Ганевић

ДРУГИ РАЗРЕД 

Imenice -Boško Aralica

Изјавне , упитне и узвичне реченице -систематизација

Обавештајне и упитне реченице

Октобарске боје

Правопис-писање великог слова

Речи које именују радњу

Род речи

Српски језик-УМАЊЕНО И УВЕЋАНО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ-Тања Рељић

Систематизација језичких садржаја

Узвичне реченице -обрада

Узвичне реченице

Латиница -вежба 1. Звонко Јелисић

Латиница- вежба 2-Звонко Јелисић

Латиница- вежба 3-Звонко Јелисић

Словна табла и, о, у

Српски језик -наставни лист 1-Звонко Јелисић

Српски језик -наставни лист 2-Звонко Јелисић

Српски језик -наставни лист 3-Звонко Јелисић

Српски језик -петнаестоминутна вежба -Звонко Јеласић

Провера знања-Српски језик 2. разред-Дејана Ковачевић

Српски језик -Провера знања -Снежана Прпа

Српски језик -Провера знања 2. разред -Снежана Прпа

Припрема-Српски језик -Доживљаји који се памте-Беба Јаровић

Провера -Реченице-Беба Јаровић

Провера-Граматика 2.-Беба Јаровић

Провера-Научили смо из граматике-2.-Беба Јаровић

Српски језик -Абецеда -Тања Рељић

Тест из математике 2 -Љиљана Спасић

Тест из српског језика 2-Љиљана Спасић

Бајка о рибару и рибици-2. разред-Ана Младеновић

Српски језик-РЕЧЕНИЦЕ ПО ОБЛИКУ-Тања Рељић

Абецеда -Звонко Јелашић

Провера-Придеви и глаголи-Беба Јаровић

Укрштеница-Звонко Јелашић

Српски језик-РЕЧИ ИСТИ ОБЛИК,РАЗЛИЧИТО ЗНАЧЕЊЕ-Тања Рељић

умањено и увећано значење речи -Биљана Миљковић

Вежбамо научено -српски језик -Биљана Миљковић

Велико слово -вежбање-Биљана Миљковић

Кола -2. разред-Драган Лукић-Бојана Пешић

Глаголи (припрема ) -Милена Драгић

Глаголи -Милена Драгић пп

Контролни задаци из српског језика (1)-Снежана Прпа

Imenice , glagoli , recenice 2-Ljiljana Vicovac

Imenice-Ljiljana Vicovac

Škola -Dragan Lukić-2. razred-Bojana Pešić-Niš

Још три слова нова следе K, Д, Г-Светлана Цветиновић

Редослед речи у реченици -Биљана Јовановић

Писмо,честитке,разгледнице-Радмила Јањић

РЕЧИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ -РАДЊУ-Снежана Цветиновић

f ic štampano

Писање на основу питања-Српски језик-Дубравка Николић

Mилионер-српски 2 -Гордана Кутлачић

Реченице,реченице по значењу ,правопис-Мирјана Тулимировић

Писање речице не -Љиљана Вицовић

Полугодишња провера- српски језик -2. разред -Драгица Станковић

Лав и миш-Езоп-српски језик 2. разред -Весна Тривић

 2. раз.- Именице-Елнеса Ганевић

2. раз.-Именице, глаголи, субјекат, предикат-Елнеса Ганевић

2. раз.-Слогови, самогласници и сугласници, речце не и ли, две тачке и зарез-Елнеса Ганевић

3 ниво српски-Љиљана Вицовић

ВРСТЕ РЕЧИ И СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ-ниво б-2разред-Љиљана Вицовић

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ЗАЈЕДНИЧКЕ И ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ-Милица Ђорђевић

Слика ми прича

Веза живе и неживе природе -Свет око нас -Дејана Ковачевић

Како препричавати -Српски језик -Дејана Ковачевић

Лав и миш -Српски језик-Групни рад -Дејана Ковачевић

Наставни листић-Српски језик (субјекат и предикат)-Дејана Ковачевић

Проблемска настава-Српски језик (Свитац тражи пријатеља)-Дејана Ковачевић

Проблемска настава-Српски језик(Свјету се не може угодити) -Дејана Ковачевић

Провера знања-Српски језик -Дејана Ковачевић

Неуправни говор -Оља Петровић

Свети Сава -Презентација -Снежана Прпа

Управни говор -Писмена вежба -Снежана Прпа

Домине и слагалице Српски језик -Употреба великог слова -Тања Рељић

Провера -Српски језик 3. -Глаголи-Беба Јаровић

Провера -Српски језик 3. -Научили смо из књижевности -Беба Јаровић

Провера -Српски језик 3. -Правопис-Беба Јаровић

Провера -Српски језик 3. -Придеви -Беба Јаровић

Провера -Српски језик 3.-Граматика -Беба Јаровић

Провера -Српски језик 3.-Правопис-Беба Јаровић

Провера -Српски језик 3.-Придеви ,место и време вршења радње-Беба Јаровић

Провера-Српски језик 3.-Врсте речи -Беба Јаровић

BAMBI

Алиса у земљи чуа -Српски језик -Тања Рељић

Личне заменице-Српски језик -Тања Рељић

Провера знаа -Српски језик -Тања Рељић

Провера знања -Српски језик -Тања Рељић

Провера знања-О Андерсеновим бајкама-Тања Рељић

Провера -Српски језик-Тања Рељић

Понављање граматичких садржаја кроз игру-3.разред Тања Рељић

Српски језик -Две тачке и зарез-Тања Рељић

Српски језик -Упознај Гроздану Олујић-Тања Рељић

Српски језик-Самогласници и сугласници -Тања Рељић

Српски језик -Тања Рељић

Употреба великог слова у писању вишечланих географских појмова-3. разред-Софија Радојчин

Заљубљене ципеле-Данијела Декић

Тест из српског језика 3-Љиљана Спасић

Сања Вучковић-ПРОВЕРА ВРСТЕ И СЛУЖБА РЕЧИ

Рибар и рипката-Милена Бајковска-Македонија

Писање одричне речце не-Гордана Јаневска

Понављање граматичких садржаја кроз игру-3.разред Тања Рељић

Листић за обраду Андерсенове бајке -Сања Вучковић

Заљубљене ципеле-Данијела Декић

Сања Вучковић-ПРОВЕРА ВРСТЕ И СЛУЖБА РЕЧИ

Сања Вучковић-ПРОВЕРА ВРСТЕ И СЛУЖБА РЕЧИ

Управни говор -Добрила Матијевић

Квиз -Јелена Милијановић

Квиз-Гордана Станојевић(мала помоћ Сајбер учитељ)

друга група-Дејан Јовановић

Ортографске вежбе 3.разред Тања Рељић

Плакат,билборд за Сокобању-Татијана Ракић

Понављање правила писања великог слова 3.разред Тања Рељић

Прва група -Дејан Јовановић

трећа група -Дејан Јовановић

Човек стоји на ногама ,а кућа на темељу-Татијана Ракић

Припрема часа-Придеви-Дејан Јовановиц

ред Тања Рељић пп

Priprema -Upravni govor-Danica Milicevic

Прича о доброј роди Стојанка Грозданов Давидовић3.РАЗРЕД Тања Рељић

Управни говор 3. разред-Тања Рељић.pptx

Славујак, народна песма САСТАВЉАЊЕ ПРИЧЕ НА ОСНОВУ ИЗРЕКА 3.разред Тања Рељић

Реченице по саставу -Љиљана Андрић

Лексичке и семантичке вежбе 3.разред Тања Рељић

Кокошка која је волела да путује -Данијел Николић

Игра и именице 3.РАЗРЕД Тања Рељић

ПЕСМА О ЦВЕТУ Б.МИЉКОВИЋ 3.разред Тања Рељић

Правописно – граматичка вежба-вежба-Мирјана Тулмировић

Скраћенице -3. -Гордана Станојевић пп

Хајде, да упознамо “Плавог сањара” из -Вилине долине-,Добрица Ерић

Правописна вежба,писмо непознатом другу -Радмила Јањић

Царева кћи и свињарче,народна приповетка -рад у пару 3.разред-Ana Nikolic

Врапчић Максим Горки 3.РАЗРЕД Тања Рељић

Лексичке и семантичке вежбе 3. разред Тања Рељић пп

Опис драге осоме -Марија Досен пп

Љиљана Вићовац-српски језик-Придеви-3. разред

Самоћа-Бранко Радичевић-3.разред-Ирена Бијелић вежбање

Чардак ни на небу ни на земљи 3 разред -Бојана Пешић

Самоћа-Бранко Радичевић-3.разред-Ирена Бијелић обрада

Dan izazova-25.maj-srpski jezik-Tatjana Reljić

Tematski dan-Andersenove bajke-Tatjana Reljić

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Марко Краљевић и бег Костадин

Небеска тела -Звонко Јелисић

Провера знања-Српски језик (замке у реченицама) -Дејана Ковачевић

Провера знања-Српски језик (служба речи )-Дејана Ковачевић

Провера -Српски језик -Дејана Ковачевић

Провера-Српски језик(род и број , времена , субјекат и предикат…)-Дејана Ковачевић

Пепељуга, утврђивање, Милица Поповић и Марија финална

Пепељуга, утврђивање, Милица Поповић

Српски језик -Синоними, хомоними, антоними-Љиљана Спасић

Провера -Српски језик 4.-Велико почетно слово -Беба Јаровић

Провера -Српски језик 4.-Врста и служба речи у реченици 1-Беба Јаровић

Провера-Српски 4.-Врста и служба речи у реченици -Беба Јаровић

Провера-Српски језик 4.-Језичко граматичка вежба-Беба Јаровић

Провера-Српски језик 4.-Променљиве врсте речи

Провера-Српски језик -Правописна правила -Беба Јаровић

Српски језик -Глаголски додатак -објекат-Тања Рељић

Српски језик -Двије ленштине( идеја за обраду по групама)-Тања Рељић

Српски језик -Пепељуга-Тања Рељић

Српски језик -Провера знања-Тања Рељић

Српски језик -Провера знања-Тања Рељић

Српски језик -Ред речи у реченици -Тања Рељић

Српски језик -Укрштеница-Тања Рељић

Тест из српског језика 4-Љиљана Спасић

Српски језик-Трнова ружица-Љиљана Спасић

Управни говор -Иван Миловановић Азбука -Гордана Јаневска

Мудре мисли -Љиљана Андрић

Личне заменице -Тања Стаменковић pp

Промениљиве и непроменљиве врсте речи -Драгана Николић

Позно јесење јутро 4. разред

Избор поезије за децу Десанке Максимовић

Ред речи -Дивна Радић Ђурић

Писање имена тргова ,улица …

Придеви -4. разред-Дива Радић Ђурић пп

Збрка са именицама 4.раз.Тања Рељић

ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ -4.РАЗ.ТАЊА РЕЉИЋ -пп

Променљиве и непроменљиве врсте речи -Тања Николић пп

Српски језик -Писак локомотиве

Pepeljuga i mi-Дејан Цакић-Лесковац

Плави зец-Биљана Антић

Писање „ је” и „ије” у ријечима-4. разред припрема

Попини таблицу-Глаголи по временима -Љиљана Вицовић

Fутур српски језик 4. Тања Стаменковић

Непроменљиве и променљиве речи Тања Рељић 4.раз.

“ Кад пролеће дође, све набоље пође ” – Б. Тимотијевић-Мирјана Тулимировић

Тест из српског језика -Љиљана Спасић

глаголи провера 4.разред-An Nikolic

српски језик именице 4.раѕред Ana Nikolic

Шаблон -Звонко Јелисић

Српски језик-Загонетне приче -Тања Рељић

Загонетке -Љиљана Андрић   

Загонетке -Љиљана Андрић 

Бајка о мишу -Звонко Јелашић-Српски језик  

Интерактивно учење-Српски језик -Писак локомотиве -Невена Радмиловић

Мама у част -Милијана Петровић pp 

Упутство за читање књига -Тања Рељић 

Реченице по саставу -Љиљана Андрић 

Цигански славуј“ Владо Дијак

Час српског језика -неподељена школа Гордана Игић 

Продужени боравак -драмски текст-Биљана Миљковић  

Vuk Stefanovic Karadzic 8. razred-Дубравка Станковић,Svetlana Miljkovic,Nebojsa Trajkovic-Lebane

Велико слово 1 Велико слово 2 Велико слово 3 Велико слово 4 Велико слово 5

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

Aлати за е-учење

блог посвећен свим дигиталним придошлицама

naukica

Igramo se i ucimo

жаркоаничић

Знам да ништа не знам

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

Taњина учионица

Учити је лако, ако знаш како!

КУПОЛЕ

Рачунарски програми

Југославин блог

Учење кроз авантуру

Учитељски блог

Блог за учитеље, децу, родитеље, кориснике (ауторе) блога. Деца су прави учитељи човечанства.

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

cakicdejan

profesor razredne nastave, mastterr obrazovnih politika

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Мали радозналац

Блог посвећен учитељима, деци и свим радозналцима

Priprema za čas

Priprema za čas je blog namenjen prosvetnim radnicima.

Анина учионица

Нека учење постане забава...

EnglishOŠAca

primary school "Aca Sinadinović" - English Language Department

Живети у Бразилу

Nešto više od fudbala, karnevala i lepih žena ...

%d bloggers like this: