Математика

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Аутомобили-Сабирање једноцифрених бројева-Звонко Јелисић_
Замена места сабирака -Звонко Јелашић
Сабирање 1.разред-Звонко Јелашић
Сабирање -игрица 1. разред-Звонко Јелашић
Предпостављени ниво постигнућа за полугодишњи тест математика 1.Биљана Срнић
Сабирае и одузимање 1. разред-Биљана Јовановић
Број 6
Сабирање и одузимање 1. разред, вежбањеБиљана Јовановић
Полугодишњи тест из математике 1.разред-Биљана Срнић
Припрема-Сабирање и одузимање до 10-Покорнић Славица
Одузимање бројева до 20 (15-3)-Покорнић Славица
Прни и непарни бројеви 1.-Припрема-Покорнић Славица
Сабирање двоцифреног броја и десетице-Мирјана Тулимировић
Сабирање и одузимање до броја 9-Љиљана Новковић pp
Рачунске приче -математика 1.-Биљана Миљковић
Математички задаци у 1. -Биљана Миљковић
Сабирање. Знак =-припрема-Јелена Милијановић
Припрема -Знак једнако -Милијановић
Играмо се математике -1.-Биљана Миљковић
Играмо се математике 1.-Биљана Миљковић
Миш и мачка-Сабирање и одузимање први разред-Звонко Јелисић
Мики маус-одбојка-Одузимање први разред-Звонко Јелисић
Наставни листић -1. разред -сабирање-Јелена Милијановић
Сабирање преко десетице 1. разред -Споменка Марковић пп
Парови у оквиру десетице -1. Споменка Марковић пп
Мала принцеза -Одузимање први разред-Звонко Јелисић
Извођење пенала-Сабирање и одузимање први разред -Тренажер Звонко Јелисић
Зимска забава-Сабирање први разред-Звонко Јелисић
Зимска забава 2-Сабирање и одузимање до 10 -Звонко Јелисић
Другари здраво-Сабирање и одузимање у првом разреду -Звонко Јелисић
Да мали математичари постану велики -Снежана Ковачевић
Весело путовање-Додавање и одузимање броја 1-Звонко Јелисић
Весели зека-Сабирање и одузимање до 20-Звонко Јелисић
ВЕЖБАЊЕ сабирање и одузимање у другој десетици-Снежана Цветиновић
Бројеви до 7-Биљана Миљковић
Текстуални задаци 1. разред -Сања Вучковић
Сабирање 1.разред-Звонко Јелашић
Сабирање -игрица 1. разред-Звонко Јелашић
Провера знања-Математика 1.-Тања Рељић
Математика-Играмо се математиком -Тања Рељић
Математика 1.-Освојимо математику-Тања Рељић
Oduzimanje brojeva -Ana Topalovic(48-23)
СКУП – ЕЛЕМЕНТ (ЧЛАН) СКУПА-тест-Андријана Петровић
Текстуални задаци ,једначине -Мирјана Тулимировић
Наставни листић-Број 8-Андријана Петровић

Jедначине -Мирјана Тулмировић

Сабирање бројева до 20 -Математика -Биљана Миљковић
Текстуални задаци 1.-Биљана Миљковић
Задатак за завршни део -Знак једнако
Sabiranje i oduzimanje do 10-Zvonko
Отворене и затворене линије -Први разред-Снежана Ковачевић
У циркусу-Сабирање и одузимање до 10-Звонко Јелисић
Провера знања-Математика 1.-Тања Рељић
Математика-Играмо се математиком -Тања Рељић
Математика 1.-Освојимо математику-Тања Рељић
Провера-Бројимо-Беба Јаровић
Провера -Сабирање и одузимање -Први разред-Беба Јаровић
Провера -Тачка дуж-Беба Јаровић
Наставни листић-Сабирање и одузимање до 5-Дејана Ковачевић
Математика наставни лист 1-Звонко Јеласић
matematicke price
Одузимање двоцифрених бројева 19-10,16-14 I разред-Биљана Јовановић

1.раз.-Сабирање и одузимање десетица прве стотине-Елнеса Ганевић

1.раз.-Сабирање и одузимање до 10-Елнеса Ганевић

1.раз.-Сабирање и одузимање са преласком преко десетице-Елнеса Ганевић

-Десетице прве стотине-Елнеса Ганевић1.раз.

-Бројеви до 100 + Наставни листић-Елнеса Ганевић 1.раз.

Веће мање 1. разред

Збир бројева 1.разред-Биљана Јопвановић

Сабирање и одузимање-Биљана Јовановић 1.разред

Сабирање истих сабирака до 20-Биљана Јовановић 1.разред

Тест 1. разред сабирање-Елнеса Ганевић

KONTROLNI IZ MATEMATIKE PRVI RAZRED – UPOREDJIVANJE BROJEVA DO 5 I REDNI BROJEVI-Snezana Prpa

Matematika -nula-1. razred-Danijela Nikolic

Sabiranje i oduyimanje do 5 -Snezana Peric Sabiranje i oduzimanje sa prelaskom -Snezana Periç

sabiranje jednakih sabiraka-Biljana Jovanovioc

Sabiranje-do-20-bojanka-klovn-Snezana Peric

SKUPOVI – VEZBICA-Snezana Prpa

ДРУГИ РАЗРЕД 

Тест 2. разред множење -Сања Вучковић
Математика -Писмена вежба -Снежана Прпа
Математика-Множење 2. разред -Снежана Прпа
Математика-Провера знања -Снежана Прпа
Тест из математике -Ивона Милун Провера-Текстуални задаци са две операције-Беба Јаровић
Провера-Сабирање и одузимање до 100-2.-Беба Јаровић
Множење бројем 2-Излет бродићем-Звонко Јелисић
Рачунске операције -2.разред-Нада Пепић
Површина квадра и коцке-замимљиви задаци 2-Тања Рељић
Дељење бројем 2-Љиљана Андрић
Дељење разлике бројем-Миодраг Тадић
Упознавање с програмом и уџбеницима за математику 2. разред-Бојана Тоскић
Математика -Множење и дељење-Нада Пепић
Вежбање,рачунске операције -Нада Пепић
Мерење дужине -Мирјана Тулимировић
Sabiranje dvocif. i desetice
Математика -Зависност производа од чинилаца -Слађана Бузек ппт

Сабирање и одузимање до 100-диференцирана-Биљана Бодироза
Сабирање двоцифених бројева потписивањем-Дубравка Николић
Рачунске приче -метар ,дециметар ,центиметар-Биљана Миљковић
Сабирање и одузимање бројева до 100-Биљана Миљковић
Сабирање и одузимање бројева до 100-математика-Биљана Миљковић
Покажи шта знаш-јединице за мерење дужине-Биљана Миљковић
Множење броја 8-Учитељ Митар
Tablica množenja. Zvonko
Računam-Zvonko
Млади возачи -Тренажер таблице множења-Звонко Јелисић
Сакупи фигуре у шаху-Тренажер таблице множења и дељења-Звонко Јелисић
Дељење-Сајт Маслачак
Математички фудбал -Таблица множења-Звонко Јелисић
Звонко Јелисић-Множење бројем 2
Експерт за математику-Тренажер за таблицу множења-Звонко Јелисић
Барбика-Тренажер за таблицу множења-Звонко Јелисић
Множење броја 10 и бројем 10-Звонко јелашић
Множење бројем 3 -Звонко Јелашић
Множење и дељење -Звонко Јелашић
Множење са 3-Звонко Јелашић
Таблица множења-Звонко Јелашић
Усмено рачунање-Звонко Јелашић
Математика-Где се крије Сунце-Звонко Јелашић

Број 5 у количнику бројева-Звонко Јелашић
Провера-Множење-2.-Беба Јаровић
Провера-Множење бројева до 10-Беба Јаровић
Провера-Мерење и мере-2.-Беба Јаровић
Вежбање множења-Звонко Јелашић
Број 6 у дељењу-Звонко Јелашић Множење броја 3-Звонко Јелашић
Редослед рачунских операција-Марија Павловић
Наставни листић-Математика(множење и дељење)-Дејана Ковачевић
Наставни листић-Математика(текстуални задаци )-Дејана Ковачевић
Обнављање -Математика-текстуални задаци 2. разред-Дејана Ковачевић
Провера-Једначине са множењем и дељењем-2.-Беба Јаровић
Провера-Израчунавање непознатог броја-Беба Јаровић
Провера-Дуж,јединица мере за дужину-Беба Јаровић
Провера-ДЕљење -2.-Беба Јаровић
Провера-Дељење 2-2.-Беба Јаровић
Математика -јединице за мерење -Ученик Алекса
Математика -Цртање правоугаоника и квадрата -Звонко Јелисић
Математика -Писмени задатак 2-Беба Јаровић
Самосталан рад на часу -Математика 2.разред-Дејана Ковачевић
Замена места чинилаца-Звонко Јеласић
Математика-наставни лист 2-Звонко Јелисић
Провера знања-Математика 2. разред-Дејана Ковачевић
koliko je sati
Редослед рачунских операција-Ивица Жупањац
Редослед рачунских операција-Маријана Качаревић
Непознати умањеник-ИвицаЖупањац
ДељењеИвицаЖупањац
2. раз.-Замена месата и здруживање сабирака-Елнеса Ганевић
2. раз.-Множење и дељење;Половина и четвртина-Елнеса Ганевић
2. раз.-Множење и дељење;Половина,четвртина,петина,десетинаc;Јединице за мерење дужине-Елнеса Ганевић
2. раз.-Множење и дељење-Провера знања 2. – 5-10 мин.-Елнеса Ганевић
2. раз.-Множење и дељење-Провера знања-Елнеса Ганевић
2. раз.-Множење, дељење, здруживање чинилаца, 0 и 1 као чиниоци, 1 као делилац и 0 као дељеник, множење збира-Елнеса Ганевић
2. раз.-Писмено сабирање и одузимање-Елнеса Ганевић
2. раз.-Писмено сабирање-Елнеса Ганевић
2. раз.-Права,полуправа,дуж,мерне јединице,цртање квадрата и правоугаоника на квадратној мрежи-Елнеса Ганевић
Дељење пројем 2 и 4
Мало игре, мало знања-Драгица Станковић 2. разред
Дешифровање 2. разред-Драгица Станковић
Дешифровање 2. разреди-Драгица Станковић
2. раз.-Разломци половина, четвртина, десетина-Елнеса Ганевић
2. раз.-Сабирање и одузимање двоциф. и једноциф. са преласком преко десетице-Елнеса Ганевић

62. cas, MNOŽENJE, ČINIOCI, PROIZVOD, II-Biljana Jovanovioc

DELJIVOST BROJEVA Biljana Jovanovioc

ЗНАК ПУТА-Biljana Jovanovioc

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Бројеви до 1000 3. разред Гордана Басарић
PISMENA VEZBA IZ MATEMATIKE – MNOZENJE I DELJENJE III RAZRED-Snezana Prpa
Множење бројева до 1000-3.разред-Ана Николић
Pismena vezba iz MATEMATIKE – III razred Snezana Prpa
Дељење двоцифреног броја једноцифреним 3. вежбање-Тања Рељић
Мерење и мере 3.разред -систематизација
Припрема за други писмени задатак 3. разред Тања Рељић
Мatematika deljenje dvocifrenog br.jednocifrenim vezbanje 3.razred Tanja Reljic
Мaterijali vezba3.РАЗРЕД Тања Рељић
Угао 3. разред -Маслачак ппт
Мерење и мере 3.разред -систематизација
Зависност разлике од умањеника и умањиоца,сталност разлике-трећи разред-Гордана Станојевић
Зависност збира од сабирака,сталност збира – трећи разред-Гордана Станојевић
Множење и дељење 3. разред-Тања Рељић
Материјали математика3.РАЗРЕД Тања Рељић
Писмене вежбе из математике – III разред Снежана Прпа
Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем 3.разред Тања Рељић
Разломци 3. Елнеса Ганевић
Мерење и мере -провера 3.разред Математика-Површина правоугаоника и квадрата(припрема)-Љиљана Спасић
PISMENA PRIPREMA ČASA (RAZLOMCI)- ALMIR M.
Сабирањеи одузимање троцифреног и двоцифреног броја -Мирјана Тулмировић
Математички квиз геометрија pp
Сталност количника-Сајт Маслачак
Множење двоцифрених бројева једноцифреним бројем-припрема-Јелена Милијановић
Паралелне и нормалне праве -цртање-Мирела Лазић

Сталност производа-Сајт Маслачак

Зависност количника од промене дељеника-Сајт Маслачак
Зависност производа од чинилаца-Сајт Маслачак
Провера-Праве и полуправе-Беба Јаровић
Провера-Врсте углова-Беба Јаровић
Математика-Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја -Снежана Прпа
Провера -Математика 3. -Сабирање-Беба Јаровић
Провера -Математика 3.-Сабирамо и одузимамо -Беба Јаровић
Провера -Права, полуправа , угао 3.-Беба Јаровић
Математика-Бројеви прве хиљаде -3.разред-Снежана Прпа
Дељење бројева до 1000-Ана Николић
Писмено одузимање до 1000
Редослед рачунских операција 1-Елнеса Ганевић
Редослед рачунских операција 2-Елнеса Ганевић
Редослед рачунских операција 3-Елнеса Ганевић
Редослед рачунских операција 4-Елнеса Ганевић
Редослед рачунских операција 5-Елнеса Ганевић
Редослед рачунских операција 6-Елнеса Ганевић
Изрази са више рачунских операција 3.-Ана Николић
КОНТРОЛНА ВЕЖБА математика, множ-3. razred Nada Perić
Контролни -3. разред Нада Перић
Контролни-Биљана Бодироза 3. разред
 Неједначине ,час за лиценцу- 3. разред -Марија Марковић
ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНУ ВЕЖБУ-Множење и дељење-Љиљана Вицовић
  Трећи писмени задатак из математике -Снежана Прпа

 Писање бројева прве хиљаде 2014-15-Драгана Радојичић

 Бројеви прве хиљаде -припрема за угледни час 2014 15-Драгана Радојичић

Писање бројева 1. хиљде, основни ниво-Драгана Радојичић

Писање бројева прве хиљде, провера знања, по нивојима-Драгана Радојичић

Писање бројева прве хиљде, провера знања-Драгана Радојичић

MAT. P. III RIMSKE CIFRE-Dragan Cindric

Merenje zapremine tecnosti 3. razred-Milica Popovic

Merenje zapremine tecnosti-Milica Popovic

Једначине и неједначине 3. разред-Marija Vukosavljevic

Deljenje trocifrenog i jednocifrenog broja -Tatjana Reljić

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Површина квадра и коцке2-занимљиви задаци 1- Тања Рељић

Тест-површина правоугаоника и квадрата 4. разред-Љиљана Спасић
Први писмени задатак из математике 4.разред-Снежана Прпа
POVRSINA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA – PISMENA VEZBA-Snezana Prpa
Додатни математички лист( 4. разред )-Тања Рељић
Површина квадра и коцке IV разред (1)-Радмила Јањић пп
Природни бројеви 4.разред Тања Рељић
Упоређивање бројева 4.РАЗРЕД Тања Рељић
Коцка и квадар-Невена Радмиловић ппт
контролни математика
Запремина коцке-Невена Радмиловић ппт
Запремина коцке -Невена Радмилови ппт
Контролни математика 4. -Невена Радмиловић
Упоређивање разломака -припрема-Јелена Милијановић
Математика -Гала Милошевић-ученица 5.разреда
Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем-припрема-Јелена Милијановић
Други писмени задатак -Снежана Ковачевић
Тест из математике -Љиљана Спасић
Провера-Математика 4.-Разломци -Беба Јаровић
Провера-Математика 4.-Сабирање и одузимање у скупу N-Беба Јаровић
Провера-Математика 4.-Природни бројеви -Беба Јаровић
Провера-Математика 4.-Јединице за површину-Беба Јаровић
Провера -Математика -Површина правоугаоника и квадрата-Беба Јаровић
Провера -Математика(квадар и коцка)-Дејана Ковачевић
Провера знања-Математика 4. разред -Дејана Ковачевић
Провера -Математика 4. разред -Дејана Ковачевић
Тачка ,права ,раван-Звонко Јеласић
Провера знања-Математика (математички изрази)-Дејана Ковачевић
ГЕОМЕТРИСКА ТИЈЕЛА (квадар,коцка и пирамида)
Додатна настава 4. разред Снежана Прпа
Задаци за такмичење 4. разред-Снежана Прпа
Коцка и квадар 4. разред-Радмила Јањић
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ВЕЖБАЊЕ 4.РАЗРЕД ТАЊА РЕЉИЋ
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ напредни ниво-Љиљана Вицовић
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ-0сновни ниво-Љиљана Вицовић
Множење и дељењее -4. разред -припрема -Данијела Николић
Множење и дељење-средњи ниво-Љиљана Вицовић
Занимљиви задаци 4.-Снежана Прпа

MAT. P. IV RIMSKE CIFRE- PROVERAVANJE-Dragan Cindric

 Рогљаста и обла тела -4. разред -Данијела Николић-припрема

IV pismeni zadatak iz matematike-Snezana Prpa
 

Припрема-математика-неподељена школа-Гордана Игић неподељена школа 

Мерење времена Свет око нас -Споменка Марковић пп

Звонко Јелисић-Пронађи разлике

Вежбање за такмичење из математике-Данијела Павловић

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

Aлати за е-учење

блог посвећен свим дигиталним придошлицама

naukica

Igramo se i ucimo

жаркоаничић

Знам да ништа не знам

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

Taњина учионица

Учити је лако, ако знаш како!

КУПОЛЕ

Рачунарски програми

Југославин блог

Учење кроз авантуру

Учитељски блог

Блог за учитеље, децу, родитеље, кориснике (ауторе) блога. Деца су прави учитељи човечанства.

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

cakicdejan

profesor razredne nastave, mastterr obrazovnih politika

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Мали радозналац

Блог посвећен учитељима, деци и свим радозналцима

Priprema za čas

Priprema za čas je blog namenjen prosvetnim radnicima.

Анина учионица

Нека учење постане забава...

EnglishOŠAca

primary school "Aca Sinadinović" - English Language Department

Живети у Бразилу

Nešto više od fudbala, karnevala i lepih žena ...

%d bloggers like this: