Природа и друштво ,музичка култура,ликовна култура

ПРВИ      ДРУГИ     ТРЕЋИ      ЧЕТВРТИ

 1. Немањићи 4. разред Биљана Јовановић
 2. Национални парк Палићко језеро-Драгана Николић
 3. Магнети 3. разред -Љуба Радета
 4. КРИТЕРИЈУМСКИ ТЕСТ-Даница Милићевић
 5. Жива и нежива природа 4. разред Данијела Николић
 6. Брдско-планинска област Србије-Радмила Јањић
 7. UGAЉ И НАФТА-Олга Станков
 8. PPD i srpski 4.raz. Zvuk Tanja Reljic (2)
 9. PPD i srpski 4.raz. Zvuk Tanja Reljic (1)
 10. PPD i srpski 4.raz. Zvuk Tanja Reljic
 11. Разноврсност биљног света
 12. Igra asocijacija -šablon2
 13. Pad Srbije
 14. Народна традиција -бабине-Марина Ивановић,Ивана Грковић
 15. Припрема за час-Марина Ковачевић
 16. Огледни час – Музичка култура-Сузана Вељковић
 17. Стварање музике 2.разред-Жаклина Јефтић
 18. Ваздух , особине и значај -Катарина Вучен -Фоча
 19. Човек и природа-Катарина Вучен-Фоча
 20. Припрема Катарине Вучен -Час број1 и 2
 21. Земља,сателити …-Звонко Јелишић
 22. Марс-небеско тело-Звонко Јелисић
 23. Ретке и угрожене животињске врсте-Гордана Станојевић
 24. Вода -Биљана Пекић
 25. VODA Biljana Pekic
 26. Вода -Биљана Пекић-(Голубинци)
 27. Природа и друштво -Заштита живог света у Србији-Маја Стојановић (Крушевац)
 28. Орјентација у простору-Бошко Аралица
 29. Главне и споредне стране света-Бошко Аралица
 30. Србија кроз векове -Драгица Станковић (Краљево)
 31. Природа и друштво -Писмена вежба 3.разред-Снежана Прпа
 32. Србија кроз векове IV разред KDU-Драгица Станковић-Чибуковачки партизани
  Припрема
 33. V kвиз
  IV квиз
  III квиз
  II квиз
  I квиз
 34. Ликовна култура -Препознавање професије код људи-Ивана Милановић
 35. Природа и друштво -Србија Немањића-Љиљана Спасић
 36. Животиње(повртњак,њива ,воћњак и ливада)-Тања Рељић
 37. Природа и друштво-Животиње у води -Тања Рељић
 38. Провера -Природа и друштво 3.-Нежива природа -Беба Јаровић
 39. Провера -Природа и друштво 3.-Природа у крају -Беба Јаровић
 40. Провера -Природа и друштво 4.-Живи свет -Беба Јаровић
 41. Провера-Природа и друштво 4.-Делатности -Беба Јаровић
 42. Провера-Природа и друштво 4.-Материјали -Беба Јаровић
 43. Провера-Природа и друштво 4.-Србија -Беба Јаровић
 44. Провера-Природа и друштво 4.-Српска држава и Србија новог доба-Беба Јаровић
 45. Провера-Природа и друштво -Природне и животне заједнице-Беба Јаровић
 46. Музичка култура -Народни музички инструменти-Тања Рељић
 47. Природа и друштво -Завршни тест -Тања Рељић
 48. Природа и друштво -Копаоник -Тања Рељић
 49. Природа и друштво -Милионер ,квиз -Саобраћај -Тања Рељић
 50. Природа и друштво -Стојиште и видик
 51. Бошко АралицаКвиз ПиД 4.
 52. Природа и друштво наставни листћ-Љиљана Спасић
 53. Природа и друштво -Особине материјала(листић)-Љиљана Спасић
 54. Природа -Особине материјала -Љиљана Спасић
 55. Природа и друштво -Шума-Тања Рељић
 56. Природа и друштво-кад пролеће дође-све набоље пође-Тања Рељић
 57. Природа и друштво-Посматрам и бележим-Тања Рељић
 58. Природа и друштво-ПРОЛЕЋЕ У СЛИКАМА-Тања Рељић
 59. Ваздух-Ученик алекса Савић.ppt_
 60. Тест-Систематизација животних заједница-Тања Рељић
 61. Ретке и угрожене биљке и животиње-Марија Павловић
 62. Воде Србије 4. Елнеса Ганевић
 63. Еколошке заповести -Љиљана Андрић
 64. Заштићене биљке и животиње -Љиљана Андрић
 65. Наставни лист -део презентације Србија у Првом светском рату -Иван Миловановић
 66. Природа и друштво 4.разред Рељеф Србије – Елнеса Ганевић
 67. Србија и Првом светском рату -Припрема -Иван Миловановић
 68. Србија у Првом светском рату -Иван Миловановић
 69. Србија у прошлости-кроз векове (1)Елнеса Ганевић
 70. Oрјентација у простору -Љиљана Андрић
 71. Животиње необичног изгледа -Љиљана Андрић
 72. Лековите траве -Љиљана Андрић
 73. Прољеће-Музичка култура -Звонко Јелашић
 74. Мали квиз о домаћим животињама -Звонко Јелашић
 75. Други контролни -Моја домовина део света -Снежана Ковачевић
 76. Обрадиве површине Данијела Николић
 77. ЛИВАДА И ПАШЊАК-3. разред ПИД-Данијела Николић
 78. НАЦИОНАЛНИ ПАРК3. разред ПИД-Данијела Николић
 79. П А Р К3. разред ПИД-Данијела Николић
 80. СТАНИШТА И ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ3. разред ПИД-Данијела Николић
 81. ШУМЕ3. разред ПИД-Данијела Николић
 82. Осврт уназад прошлост -ПИД 4.-Марина Врачевић-Скела-Ушће-Код Обреновца
 83. Домаће животиње-Олга Станков
 84. СТАНОВНИШТВО НАШЕГ КРАЈА 3.разред Данијела Николић
 85. Voda -Milena Aleksić Zemljište -Milena Aleksić
 86. Vazduh-Milena Aleksić
 87. ЕКО ПОРАКИ-вода-Лила Цурлинова
 88. ВОДА СВУДА ОКО НАС- Славица Медић 1.разред
 89. Припреме 1. разреда ликовне културе -Бојана Тоскић
 90. Временске пилике 3. разред Тања Рељић
 91. Земљиште -Ађелка Ђорђевић
 92. Кружење воде 3. разред -Тања Рељић
 93. Писана припрема за комбиновано одељење Ађелка Ђорђевић 1
 94. Народна традиција , презентација заната, 3.разред, систематизација наставних садржаја првог полугодишта-Мелита Величковић
 95. Временске одреднице -Природа и друштво -припрема-Јелена Милијановић
 96. Национални паркови -припрема-Јелена Милијановић
 97. Национални паркови -Природа и друштво-Јелена Милијановић
 98. Чаробна фрула -музичка култура -припрема-Јелена Милијановић
 99. Припреме 1. разред ликовна култура -Бојана Тоскић
 100. Органи за крвоток-Виктор Вученовић ученик 5. разреда
 101. Основне особине материјала -Душан Живановић
 102. Астрономија у школама-Снежана Вељковић
 103. Које делове тела имају животиње-Katarina Trisic Matic
 104. Дан заштите мочвара-Милијана Петровић pp
 105. Културне установе и објекти у БИХ-Мирко (Козарска Дубица) pp prezentacija
 106. Културне установе у БИХ pp Музичка култура -Народна музика пп
 107. Повратне и неповратне промене, ваздух као изолатор -листић
 108. Покрени се ,дан планете земље-Анка Рашић пп
 109. Постанак и састав тла -Мирко (Козарска Дубица) пп
 110. Становништво у БИХ-Мирко ( Козарска Дубица) пп
 111. Туризам-Мирко (Козарска Дубица) пп
 112. Биљке у мочварама
 113. Вода ,животне заједнице-Природа и друштво -Невена Радмиловић
 114. Водоземци Дан заштите мочвара -Милијана Петровић pp
 115. Енергија свуда око нас-
 116. Здрав живот -Светлана Цветиновић pp
 117. Инсекти
 118. Кретање и мировање 3.разред Тања Рељић
 119. Птице
 120. Рибе
 121. Сисари
 122. Угледни час -Дан заштите мочвара-Даница Ђуровић и Милијана Петровић
 123. Човек као део природе-Драгана Николић pp
 124. Чувари природе-Сања Младеновић pp
 125. Ваздух -3. разреде-Гордана Станојевић pp
 126. Вода 3.-природа и друштво -Сузана Вељковић pp
 127. Династија Немањића 1-Гордана Станојевић pp
 128. Династија Немањића 2-Гордана Станојевић pp
 129. Династија Обреновић 3.-Гордана Станојевић pp
 130. Други светски рад -Гордана Станојевић pp
 131. Жива и нежива природа -Љиљана Вићовић pp
 132. Историја српског народа -Гордана Станојевић
 133. Кнез Лазар 3. -Гордана Станојевић pp
 134. Мозгалице -Природа и друштво -Гордана Станојевић pp
 135. Национални паркови Србије -Ана Ивановић pp
 136. Од Митровдана 1803. до Сретења 1904. године-Гордана Станојевић pp
 137. Први светски рад-Гордана Станојевић pp
 138. Пролеће -Природа и друштво -Мирјана Тулимировић пп
 139. Свети Сава -Гордана Станојевић pp
 140. Србија под Турском влашћу 4. -Гордана Станојевић pp
 141. Србија под Турском влашћу-Гордана Станојевић pp
 142. Србија у XX веку-Квиз 3. разред -Гордана Станојевић pp
 143. СРБИЈА У xx ВЕКУ-Петар Карађорђевић-Гордана Станојевић pp
 144. Срија у средњем веку -Гордана Стаојевић pp
 145. Течности -3. разред-Гордана Станојевић пп
 146. Устанци -Гордана Станојевић pp
 147. Јачина тона „Имали смо пиле“ (Изгубљено пиле)-Музичка култура-припрема-Андријана Петровић
 148. Biljke mocvara
 149. Вода- Животне заједница
 150. Падање ,клизање и котрљање тела 3.РАЗРЕД Тања Рељић
 151. Угледни час -Први српски устанак-Даница
 152. Ђуровић,Милијана Петровић
 153. Час природа и друштво Гордана Игић
 154. Čovek kao deo prirode-Dragana Nikolic
 155. Вода- Животне заједница
 156. Падање ,клизање и котрљање тела 3.РАЗРЕД Тања Рељић
 157. Угледни час -Први српски устанак-Даница
 158. Ђуровић,Милијана Петровић
 159. Час природа и друштво Гордана Игић
 160. Дан планете земље-Тања Рељић пп
 161. КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК(материјали)
 162. Парк ,временске одреднице,саобраћај 3. Тања Рељић пп
 163. Саобраћај-Тања Рељић пп
 164. Марш патуљака-Едварг Григ-Музичка култура -Слађана Ђокић пп
 165. Марш патуљака-Музичка култура-Слађана Ђокић
 166. Ми идемо-додолска песма-обрада песме ,елаборат-Слађана Ђокић
 167. Нотни запис химне продуженог боравка
 168. Такт ,тактица,знак за понављање-Музичка култура-Слађана Ђокић пп
 169. Вода -Дијана Малиџа-Нови Сад пп
 170. Воде и загађивање- 3. разред -Природа -Татијана Ракић пп
 171. Зелени час-квиз-Дијана Малиџа пп
 172. Нови Сад – мој град , PPT Дијана Малиџа
 173. Природа и друштво -Контролни задатак -Снежана Прпа
 174. Речни слив
 175. Плакат ,3. разред -ликовнба култура-Татијана Ракић пп
 176. Bosna usporedna 2. deo-Dragica Spasojević
 177. DNEVNA PRIPREMA NASTAVNIKA-Dara Rastovac
 178. Doseljavanje Slovena na Balkansko poluostrvo-Dragica Spasojević-Zvornik
 179. Doseljavanje-slovena-na-Balkansko-poluostrvo3-Dragica Spasojević
 180. Jezera BiH Vr Dragica Spasojević-Zvornik kalendar-Dara Rastovac
 181. Postanak i razvoj Bosanske države -Dragica Spasojević
 182. RELJEF REPUBLIKE SRPSKE-Dragica Spasojević
 183. VREMENSKE PRILIKE-Dara Rastovac
 184. Да поновимо-Dara Rastovac
 185. Разноврсност живог света 4.раз.Тања Рељић обрада
 186. Шумарство -Ведрана Балабан
 187. ЛИВАДА-Dragana Nikolic
 188. Опасност на пути ,Природа и друштво -Ведрана Балабан
 189. Сценарио за час-Магнети , 3. разред, Љуба Радета
 190. Писана припрема-Магнети , 3. разред, Љуба Радета
 191. Национални парк Палићко језеро-Драгана Николић
 192. Упознај Србију да би је више волео-Дејан Цекић
 193. Писмена вежба из Природе и друштва – 4. разред-Снежана Прпа
 194. Материјали-Магнети , 3. разред, Љуба Радета
 195. Магнети , 3. разред, Љуба Радета
 196. Царства живих бића 4. razred Данијела Николић
 197. Упознај Србију да би је више волео-Дејан Цекић
 198. Писмена вежба из Природе и друштва – 4. разред-Снежана Прпа
 199. Немањићи 4. разред Биљана Јовановић
 200. Национални парк Палићко језеро-Драгана Николић
 201. Магнети 3. разред -Љуба Радета
 202. КРИТЕРИЈУМСКИ ТЕСТ-Даница Милићевић
 203. Жива и нежива природа 4. разред Данијела Николић
 204. Брдско-планинска област Србије-Радмила Јањић
 205. UGAЉ И НАФТА-Олга Станков
 206. PPD i srpski 4.raz. Zvuk Tanja Reljic (2)
 207. PPD i srpski 4.raz. Zvuk Tanja Reljic (1)
 208. PPD i srpski 4.raz. Zvuk Tanja Reljic
 209. ELEKTRICNA SVOJSTVA MATERIJALA 4.razred PPD Tanja Reljic
 210. Царства живих бића 4. razred Данијела Николић
 211. Упознај Србију да би је више волео-Дејан Цекић
 212. Сценарио за час-Магнети , 3. разред, Љуба Радета
 213. Опасност на пути ,Природа и друштво -Ведрана Балабан
 214. – Proces Proizvodnje-Prirodai društvo -Olja ,Jovana i Tijana-Ucenici Biljane Jovanovic 4. razred
 215. BAKTERIJE 4. razred-Priroda-Ucenici Biljane Jovanovic
 216. Dinastija hrebeljanovic-Priroda -Učenice Biljane Jovanović 4. razred
 217. Edison 4. razred Priroda i drustvo-Učenice Biljane Jovanović
 218. ISTORIJA REPUBLIKE SRBIJE-Ucenici Biljane Jovanovic 4.
 219. Ljudske delatnosti-Ucenici Biljane Jovanovic 4. razred
 220. Osvajanje Srbije -Priroda 4. rayred Danijela Nikolic
 221. Priroda i društvo -KONTROLNA VEŽBA PROŠLOST-3. razred Nada Perić
 222. Prvi svetski rat-Priroda i društvo -Ucenici Biljane Jovanovic 4. razred
 223. Ваздух-сценарио за час природе 4. разред -Ирена Бијелић
 224. Делатност људи-4.разред Природа-Ирена Бијелић
 225. ДРВЕНАСТЕ БИЉКЕ-Priroda-Ucenici Biljane Jovanovic 4. razred
 226. Мere za vreme -Priroda 3. asocijacija-Ivana Blagojevic
 227. Полажај наше земље.Природно географске одлике-Природа 4. разред -Ирена Бијелић
 228. Први и Други српски устанак, Први и други светски рат-тест 4.раѕред -Ирена Бјелић
 229. Рад човекова свесна активност-презентација-Ученици Биљане Јовановић 4. razred
 230. Сусрет са природом-тест из природе 4. разред -Ирена Бијелић
 231. Тематски дан -природа,физичко,народна традиција 3.разред Ирена Бијелић
 232. Osvajanje Srbije 4.pp
 233. Rastvorljivost i smese 4.razred ucenicki rad Tanja Reljicpp
 234. Биљке-Dragana Jojicpp
 235. Биодиверзитет-4.-Сузана Миљковићpp
 236. Задужбине 4.разред.ученички рад Тања Рељићpp
 237. Како се живело у држави Немањића4.разред Тања Рељићpp
 238. Кретање-4. разред -Сузана Миљковићpp
 239. Легенде о Косову -4. разред -Сузана Миљковићpp
 240. ПРОВЕРА ЗНАЊА (ЗЕМЉИШТЕ,ВОДА И ВАЗДУХ-Јасмина Карић 3,4
 241. ПРОВЕРА ЗНАЊА (ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ–Јасмина Карић 3,4
 242. ПРОВЕРА ЗНАЊА (МАТЕРИЈАЛИ)-Јасмина Карић 3,4
 243. ПРОВЕРА ЗНАЊА (ОРЈЕНТАЦИЈА У ПРИРОДИ, РЕЉЕФ, ВОДЕ)-Јасмина Карић 3,4
 244. ПРОВЕРА ЗНАЊА (ОРЈЕНТАЦИЈА У ПРИРОДИ, РЕЉЕФ, ВОДЕ)-Јасмина Карић 3,4
 245. ПРОВЕРА ЗНАЊА (ПРОШЛОСТ И ЊЕНИ ТРАГОВИ)-Јасмина Карић 3,4
 246. ПРОВЕРА ЗНАЊА (ШУМА, ЛИВАДА, РЕКА, БАРА)-Јасмина Карић 3,4
 247. ПРОВЕРА ЗНАЊА О ОРЈЕНТАЦИЈИ-Јасмина Карић 3,4
 248. Тематски дан -природа,физичко,народна традиција 3.разред Ирена Бијелић
 249. Zaštićene biljke i životinje pp
 250. DRUGI SVETSKI RAT-Ana Nikolic
 251. kontrolni kretanje i merenje vremena-Biljana Jovanovic
 252. kretanje-Biljana Jovanovic orijentacija
 253. PISMENA VEZBA – PRIRODA I DRUSTVO (KRETANJE I MATERIJALI) Snezana Prpa
 254. PRVI I DRUGI SVETSKI RAT -PROVERA-4.RAZRED-Ana Nikolic
 255. Zadužbine Nemanjića životinje neobičnog izgleda pp
 256. Detektivi u prirodi-Tatjana Reljić 3.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

Aлати за е-учење

блог посвећен свим дигиталним придошлицама

naukica

Igramo se i ucimo

жаркоаничић

Знам да ништа не знам

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

Taњина учионица

Учити је лако, ако знаш како!

КУПОЛЕ

Рачунарски програми

Југославин блог

Учење кроз авантуру

Учитељски блог

Блог за учитеље, децу, родитеље, кориснике (ауторе) блога. Деца су прави учитељи човечанства.

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

cakicdejan

profesor razredne nastave, mastterr obrazovnih politika

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Мали радозналац

Блог посвећен учитељима, деци и свим радозналцима

Priprema za čas

Priprema za čas je blog namenjen prosvetnim radnicima.

Анина учионица

Нека учење постане забава...

EnglishOŠAca

primary school "Aca Sinadinović" - English Language Department

Живети у Бразилу

Nešto više od fudbala, karnevala i lepih žena ...

%d bloggers like this: